1. Đơn vị tổ chức chương trình: Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Queen Plaza