Hai bạn đã lên kế hoạch cho lễ cưới của mình và giờ hai bạn đang quyết định lựa chọn nhà hàng nhưng lại lo lắng băn khoăn vì không có kinh nghiệm khi đặt tiệc cưới. Trong bài viết này, Queen Plaza sẽ liệt kê một số câu hỏi dành cho nhà hàng có thể giải quyết được nhiều vấn đề mà hai bạn băn khoăn.